Jakie kwalifikacje powinien mieć inspektor ochrony danych?

Inspektor ochrony danych, po wejściu w życie unijnego rozporządzenia, zastąpi dotychczas powoływanego administratora bezpieczeństwa informacji, jednak jego wiedza i kompetencje będą szersze. Chociaż RODO nie precyzuje, jakie mają być kwalifikacje inspektora ochrony danych, automatyczne przejście z funkcji ABI na IOD będzie niemożliwe. Funkcja ta wymaga dużo większej wiedzy i wiąże się z odpowiedzialnością za swoje decyzje.

Kwalifikacje inspektora ochrony danych

Z artykułu 37. rozporządzenia RODO dowiemy się, że inspektor ochrony danych (IOD) powinien posiadać wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych adekwatną do potrzeb firm lub organizacji, dla których świadczy usługi.

Chociaż unijne rozporządzenie nie precyzuje dokładnie, jakie kwalifikacje inspektora ochrony danych są niezbędne, możemy założyć, że IOD musi, co oczywiste, przede wszystkim poznać bardzo dokładnie treść RODO i wynikające z niego obowiązki dla poszczególnych rodzajów podmiotów. Jego wiedza powinna obejmować również znajomość kwestii technicznych i informatycznych w zakresie procesów przetwarzania dużej ilości danych, systemów, które to umożliwiają oraz różnego rodzaju zabezpieczeń.

Inspektor, szczególnie na początku swojej drogi, może spotkać się z wieloma kwestiami, na które nie znajdzie w RODO bezpośredniej odpowiedzi. Rozporządzenie pozostawia duży margines do interpretacji. Tym samym IOD powinien również wykazać się nie tylko znajomością praktyk i praw stosowanych w danym kraju w zakresie ochrony danych osobowych, ale także wiedzy ogólnej, ekonomicznej czy administracyjnej na różne tematy.

Wykształcenie, czyli o kursach i szkoleniach

Wymogi stawiane obecnym administratorom danych (ABI) są w dużej mierze podobne do tych, które będą musieli wypełnić IOD. Jednak nie oznacza to, że każdy ABI automatycznie będzi emógł zostać powołany na IOD.

Kwalifikacje zawodowe inspektora ochrony danych oraz jego wiedza będą decydować o tym, czy dana osoba będzie mogła być powołana na to stanowisko. Jednak próżno szukać w rozporządzeniu informacji o obligatoryjnym wykształceniu czy certyfikacji.

Jest jednak kilka dróg, żeby zdobyć kwalifikacje inspektora ochrony danych. Wraz z ogłoszeniem unijnego rozporządzenia powstała propozycja studiów podyplomowych, dedykowanych osobom, które chciałyby wykonywać ten zawód. Trwają one dwa semestry i kosztują kilka tysięcy złotych. Na pewno ułatwiają zrozumienie przepisów, ale nie są one warunkiem koniecznym, aby zostać IOD.

Na rynku znajdziemy również liczne szkolenia, podnoszące kwalifikacje inspektora ochrony danych o różnym stopniu zaawansowania, tak z wiedzy sektorowej czy ochrony danych osobowych. Niektóre wskazują różnice między ABI i IOD, inne omawiają przykładowe problemy lub sytuacje, z którymi może się spotkać inspektor w konkretnej organizacji lub firmie. Są one skierowane zazwyczaj do osób, które zapoznały się szczegółowo z rozporządzeniem.

Przewaga szkoleń nad studiami często bierze się z ich warsztatowego charakteru i skupia się nad konkretnym zagadnieniem, którego interpretacja sprawia trudność nawet tym najbardziej doświadczonym inspektorom.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.
Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Ok